Tävlingsgruppen

För dig som visar att du vill satsa på din tennis. Du är ute och tävlar regelbundet och har börjat tävla i nationella tävlingar utanför Umeå. Spelare som är aktuella för tävlingsgruppen tas ut av chefstränaren i samråd med aktuell tränare samt träningkommiten. Grupper om 1-4 spelare per bana. Spelmängd 4-8 timmar tennis i veckan plus fysträning. Inom tävlingsgruppen kan gruppstorleken variera. Detta beror i huvudsak på gjorda resultat samt visad ambition samt ålder. Vissa kriterier som vi håller högt inom tävlingsgruppen är inställning, resultat, ambitionsnivå, fysisk kapacitet i synnerhet kondition eftersom det krävs för att hålla hög kvalitet under många pass i veckan samt givetvis att man tävlar regelbundet. Ett minimum på 3 tävlingar per termin (vår, sommar, höst) krävs för att visa att man har ambitioner att tillhöra tävlingsgruppen!

Utvecklingssamtal hålls inom tävlingsgruppen terminsvis med spelare samt föräldrar och terminsvis görs vidare även en avstämning enligt ovanstående kriterier för att se om man hamnat i rätt grupp. Fystester såsom bl a Beeptest är obligatoriska vid missat test ges ett givet uppföljningstesttillfälle veckan efter. Vid missat test ligger det i spelarens intresse att uppsöka chefstränare för att eventuellt ange anledning.
Förmåner vid deltagande i tävlingsgruppen: Fysisk träning, förtur vid klubbresor, möjlighet till fler träningstillfällen än övriga grupper, utvecklingssamtal, viss subventionering vid anmälning till tävlingar. Mindre antal spelare per bana. Längre säsong, dvs spel även i maj månad.

Motprestationer som skall göras: Föräldramedverkan/spelarmedverkan vid punktinsatser såsom bl a ideellt arbete vid egna tävlingar, samt vid arbete med utomhusstädning vid Nydala tenniscenter. Schemalagda arbetspass 2-3 ggr/sommar vid Nydala tenniscenter. Annat arbete kan förekomma. Vid utebliven arbetsinsats debiteras vederbörande en avgift i proportion till den förväntade arbetsinsatsen.

 

 

   Umeå Tennisklubb
      Nolia, Signalvägen 3
      903 22, Umeå

     Orgnr: 894002-5201

 

    email.png   facebook.png

  Mobil: 070 - 576 42 53

  Logga in